THÔNG TIN LIÊN HỆ:


Khoa Cơ Bản - Trường Đại Học Tài Chính - Marketing

Lầu 5, Phòng 504, Số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08083471