(+84) 237720573 SNB 352 khoacoban@ufm.edu.vn

HỘI THẢO KHOA HỌC “CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á – NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ, KINH TẾ VÀ VĂN HÓA - XÃ HỘI”

Xuất phát từ tầm nhìn, mục tiêu, chủ trương hội nhập khu vực của Đảng và Nhà nước, việc nghiên cứu, tìm hiểu và tuyên truyền nhằm nâng cao sự hiểu biết về Asean, làm rõ cơ hội, thách thức của Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng Asean là nhiệm vụ cấp thiết. Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường (1976 – 2016), nhằm cập nhật kiến thức và công bố các kết quả nghiên cứu của giảng viên về các vấn đề thể chế chính trị, pháp lý kinh tế và văn hóa - xã hội của các nước Asian,  Khoa cơ bản đã tổ chức hội thảo: “Các nước Đông Nam Á – Những vấn đề về thể chế chính trị, pháp lý, kinh tế và văn hóa - xã hội”.

Sau 6 tháng chuẩn bị, Ban Tổ chức nhận được 44 bài viết của các giảng viên trong và ngoài khoa.Các bài viết có chất lượng tốt, bám sát nội dung, mục tiêu đề ra, là nguồn tài liệu tin cậy để các giảng viên tham khảo nhằm cập nhật và làm phong phú bài giảng của mình. Ban tổ chức chọn ra 5 bài tham luận, đại diện cho các bộ môn báo cáo trong hội thảo. Hội thảo tập trung thảo luận 5nội dungchính:

Thể chế chính trị, pháp lý các nước Đông Nam Á

Tình hình kinh tế-xã hội các nước Đông Nam Á

Lịch sử phát triển các nước Đông Nam Á

Văn hóa các nước Đông Nam Á

Các vấn đề chuyên môn liên quan.

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 21 – 5 – 2016, tại phòng 302b Hội thảo đã được tổ chức với sự tham dự của PGS.TS. Phạm Hữu Hồng Thái – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tài Chính – Marketing, TS. Đặng Thị Ngọc Lan – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tài Chính – Marketing, ThS. Phạm Thế Vinh – Trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng, trường Đại học Tài Chính – Marketing, PGS. TS. Lương Minh Cừ - Nguyên quyền Hiệu trưởng trường Đại học Tài Chính – Marketingcùng toàn thể giảng viên, viên chức Khoa Cơ Bản,và những tác giả có bài tham luận trong hội thảo.

Đại diện Ban Giám hiệu phát biểu tại Hội thảo, PGS. TS Phạm Hồng Thái đánh giá cao nội dung và sự chuẩn bị hội thảo của Khoa Cơ Bản, chủ đề phù hợp với xu hướng phát triển và hội nhập của Việt Nam trong khu vực hiện nay.

PGS.TS. Phạm Hữu Hồng Thái – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tài Chính – Marketing phát biểu tại Hội thảo

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội thảo:

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Đoàn Chủ tọa điều hành Hội thảo gồm TS. Phạm Lê Quang – Trưởng khoa Cơ bản; PGS.TS. Lương Minh Cừ- Nguyên quyền Hiệu trưởng trường Đại học Tài Chính – Marketing; PGS.TS. Trần Lộc Hùng – Nguyên Trưởng khoa Cơ Bản.

 

TS. Phạm Lê Quang trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo

ThS. Vũ Văn Quế, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối Cách mạng ĐCSVN, Khoa Cơ Bản trình bày tham luận “Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo quá trình hội nhập khu vực ASEAN”.

 

ThS. Lê Thị Bích Ngân, Bộ môn Kinh tế học, khoa Cơ bản trình bày tham luận: “Năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam trong khu vực Động Nam Á” tại Hội thảo.

Ths. Phạm Thị Nguyệt Sương (Bộ môn Luật và soạn thảo văn bản, khoa Cơ bản) trình bày tham luận “Chính thể quân chủ lập hiến trong hiến pháp Campuchia” tại Hội thảo

Th.S. Nguyễn Kim Vui, Bộ môn Nguyên lý Mác – Lênin và Tâm lý học, Khoa Cơ Bản, trường Đại học Tài Chính – Marketingtrình bày tham luận“Chỉ số hạnh phúc các quốc gia khu vực Đông Nam Á năm 2016”.

TS. Nguyễn Huy Hoàng, Bộ môn Toán, Khoa Cơ Bản trình bày tham luận “Phân tích tác động của tổng thu nhập quốc gia, tỷ giá hối đoái, tỷ lệ thất nghiệp và chỉ số giá tiêu dùng lên cán cân thương mại của Malaysia thời kỳ 1997-2014”.

TS. Đặng Thị Ngọc Lan – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tài Chính – Marketing phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS. Lương Minh Cừ – Nguyên quyền Hiệu trưởng trường Đại học Tài Chính – Marketing phát biểu tại Hội thảo

TS. Trần Kim Thanh, bộ môn Toán - Thống kê, khoa Cơ bản phát biểu tại Hội thảo

TS. Nguyễn Huy Hoàng trả lời những câu hỏi thảo luận của các đại biểu

ThS. Chu Quang Phê – Khoa Ngoại Ngữ trường Đại học Tài Chính – Marketing tham dự và  phát biểu tại Hội thảo

TS. Mai Thế Duy phát biểu tại Hội thảo