(+84) 237720573 SNB 352 khoacoban@ufm.edu.vn

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC KHOA CƠ BẢN NĂM 2016

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Căn cứ theo hướng dẫn của Phòng Tổ chức hành chính về tổ chức hội nghị cán bộ viên chức, Khoa cơ bản long trọng tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2016.

           Tới dự hội nghị có PGS.TS. Lương Minh Cừ - Nguyên Bí thư đảng ủy nhà trường, Nguyên quyền hiệu trưởng nhà trường và ThS. Hứa Minh Tuấn - Phó hiệu trưởng nhà trường và toàn thể cán bộ giảng viên, viên chức trong Khoa.

          Sau phần khai mạc, TS. Phạm Lê Quang – Trưởng khoa cơ bản báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2015, đưa ra kế hoạch hoạt động trong năm 2016.

          Hội nghị thống nhất đánh giá: Theo sự phân công của nhà trường, Khoa Cơ bản đảm nhiệm giảng dạy tất cả các môn thuộc các ngành khoa học cơ bản cho sinh viên các ngành, các loại hình đào tạo khác nhau của trường như hệ chính quy (cao đẳng, đại học), hệ vừa làm vừa học, liên thông cao đẳng lên đại học và hệ cao học (ôn tập đầu vào). Tổng số giờ giảng dạy trong năm học 2013 - 2014 là 31.068 giờ. Trong đó giáo viên cơ hữu đảm nhiệm 27651 giờ chiếm 89%, giáo viên thỉnh giảng chiếm 3417 giờ chiếm 11%.

          Khoa Cơ bản có nhiều bộ môn thực hiện việc kiểm tra hết môn bằng ngân hàng đề thi, một giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao quản lý giảng dạy và đánh giá chất lượng giảng dạy công bằng, nghiêm túc.

        Việc đổi mới phương pháp giảng dạy luôn được Cán bộ giảng viên trong khoa quan tâm, điều đó góp phần nâng cao công tác giảng dạy, việc tiếp thu kiến thức của người học vì thế cũng không ngừng đạt hiệu quả cao.

        Công tác nghiên cứu khoa học được coi là thế mạnh của khoa. Với số giờ nghiên cứu khoa học nhiều nhất trường, số bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học thế giới cũng nhiều nhất trường. Trong năm học 2013 – 2014 tổng số giờ nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên khoa Cơ bản là 13.062 giờ (Thống kê phòng Quản lý khoa học), trung bình 317,2 giờ NCKH/ 1 giảng viên. Vượt 7488 giờ so với định mức khoa học mà trường quy định. Đã có trên 10 kết quả nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên môn ở nước ngoài, cùng nhiều báo cáo tại các buổi Hội thảo khác. Đã  có 19 giảng viên được khen thưởng khi vượt mức nghiên cứu khoa học trong năm.

Tại hội nghị, ThS. Lại Văn Nam – Phó trưởng khoa cơ bản thay mặt Đoàn Chủ tịch đã phát động phong trào thi đua trong cơ quan với các chỉ tiêu cơ bản như:

+Chỉ tiêu: “Giảng viên trong Khoa đảm nhiệm ít nhất 95% tổng số giờ giảng, tương đương 28.000 giờ” – 100% ý kiến biểu quyết thông qua

+ Chỉ tiêu: “Hoàn thành các hợp đồng biên soạn giáo trình, bài giảng đã ký” – 100% ý kiến biểu quyết thông qua

+ Chỉ tiêu: “100% giảng viên lên lớp phải có đủ bài giảng, đề cương môn học và các tài liệu liên quan khác” – 100% ý kiến biểu quyết thông qua

+ Chỉ tiêu: “Tổ chức 2 hội thảo cấp Khoa” – 100% ý kiến biểu quyết thông qua

+ Chỉ tiêu: “Có 10 đến 12 bài báo đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước” – 100% ý kiến biểu quyết thông qua

+ Chỉ tiêu: “Có từ 3 đến 5 giảng viên đăng ký làm nghiên cứu sinh” – 100% ý kiến biểu quyết thông qua

+ Chỉ tiêu: “100% giảng viên trẻ tham gia các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học” – 100% ý kiến biểu quyết thông qua

+ Các mục tiêu thi đua của Khoa: “Tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn trong sạch vững mạnh xuất sắc”  – 100% ý kiến biểu quyết thông qua.

  

ThS. Hứa Minh Tuấn Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến. 

 

TS. Phạm Lê Quang - Trưởng khoa cơ bản thông qua báo cáo năm 2015 và kế hoạch năm 2016

PGS.TS. Lương Minh Cừ - Nguyên Quyền hiệu trưởng nhà trường tham dự buổi hội nghị

TS. Trần Kim Thanh phát biểu ý kiến trong buổi hội nghị