(+84) 237720573 SNB 352 khoacoban@ufm.edu.vn

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA CƠ BẢN NHIỆM KỲ 2015- 2017

            Vào hồi 08h sáng ngày 31/01/2015 Chi bộ khoa Cơ bản đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ khoa cơ bản nhiệm kỳ 2015 -2017. Đến dự đại hội có Ts. Nguyễn Thị Mỹ Dung, Đảng ủy viên, Phó hiệu trưởng nhà trường và 11 đồng chí đảng viên của chi bộ khoa Cơ bản cùng nhiều quần chúng ưu tú. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết chi bộ nhiệm kỳ 2012 -2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015- 2017. Đại hội đã thảo luận sôi nổi và có nhiều ý kiến thiết thực góp ý vào các văn kiện Đại hội.

              Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy mới nhiệm kỳ 2015-2017 gồm các đồng chí :

1.     Đ/C Phạm Lê Quang – Bí thư chi bộ

2.     Đ/C Trần Hạ Long – Phó bí thư chi bộ 

3.     Đ/C Nguyễn Huy Hoàng – Chi ủy viên

               Các hình ảnh buổi Đại hội:

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi bộ khoa Cơ bản