(+84) 237720573 SNB 352 khoacoban@ufm.edu.vn

Thông báo về Olympic Toán 2014

Hiện nay, Bộ môn Toán đang thực hiện việc tuyển chọn đội tuyển Olympic Toán của trường để tham dự Olympic Toán sinh viên toàn quốc (tổ chức ở Quãng Ngãi trong tháng 4 năm 2014). Bộ môn khuyến khích tất cả các bạn sinh viên trong trường, đặc biệt là các bạn sinh viên năm I, năm II có sở thích, đam mê và năng lực về toán, tham gia vào đội tuyển.

 

Dự kiến kế hoạch làm việc như sau:

Ø Bộ môn đã xây dựng một trang web dạng diễn đàn để đưa các bài tập cho tất cả mọi người cùng tham gia giải. Tại đây, các bạn có thể trao đổi với nhau hoặc trao đổi với giảng viên phụ trách đội tuyển.

Ø Cuối tháng 12 năm 2013 hoặc đầu tháng 01 năm 2014 bộ môn sẽ tổ chức thi tuyển để chọn đội tuyển cấp trường (dự kiến khoảng 15 đến 20 người).

Ø Đội tuyển sẽ tập trung ôn luyện từ giữa tháng 01 năm 2014 cho đến khi đi thi.

http://olympic.ungdungthongke.vn

Rất mong sự tham gia của các bạn sinh viên.