(+84) 237720573 SNB 352 khoacoban@ufm.edu.vn

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA CƠ BẢN NĂM 2018

Căn cứ Kế hoạch số 1504/ KH-ĐHTCM, ban hành ngày 28/11/2017 về việc Tổ chức Hội nghị Đại biểu Cán bộ Viên chức Trường Đại học Tài chính-Marketing năm 2018, ngày 04 tháng 01 năm 2018, Khoa Cơ bản đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức khoa.

Hội nghị có sự tham dự của TS. Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng Nhà Trường, TS. Phạm Lê Quang - Trưởng khoa Cơ bản, cùng toàn thể giảng viên, viên chức thuộc khoa.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

TS. Phạm Lê Quang trình bày tóm tắt Báo cáo Tổng kết năm 2017, phương hướng công tác năm 2018 của Trường và Báo cáo Tổng kết năm 2017, phương hướng công tác năm 2018 của khoa Cơ bản