(+84) 237720573 SNB 352 khoacoban@ufm.edu.vn

HỘI NGHỊ TOÀN THỂ VIÊN CHỨC KHOA CƠ BẢN SAU SÁP NHẬP

           Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-ĐHTCM, ban hành ngày 05 tháng 10 năm 2017 về việc sắp xếp viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68 thuộc các phòng, ban, khoa, đơn vị sự nghiệp thuộc Trường Cao đẳng Tài chính–Hải Quan vào Trường Đại học Tài chính-Marketing và kế hoạch làm việc của Ban Giám hiệu với các đơn vị thuộc Trường sau sáp nhập, ngày 18 tháng 10 năm 2017, khoa Cơ bản đã tổ chức Hội nghị toàn thể giảng viên, viên chức thuộc khoa. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ:

TS. Phạm Lê Quang - Trưởng khoa Cơ bản giới thiệu Ban lãnh đạo khoa và công bố phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo khoa 

ThS. Lại Văn Nam - Phó Trưởng khoa Cơ bản đọc Quyết định bổ nhiệm Trưởng và Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa Cơ bản

 TS. Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng Nhà trường và TS. Phạm Lê Quang trao Quyết định Bổ nhiệm cho các Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng Bộ môn thuộc khoa Cơ bản

CÁC BỘ MÔN CHỤP HÌNH LƯU NIỆM SAU KHI TRƯỞNG KHOA CÔNG BỐ DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CÁC BỘ MÔN SAU SÁP NHẬP:

Bộ môn Nguyên lý Mác - Lênin & Tâm lý học

Bộ môn Toán - Thống kê

Bộ môn Luật & Soạn thảo văn bản

Bộ môn Kinh tế học & bộ phận văn phòng khoa

TS. Đặng Thị Ngọc Lan –  Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, phụ trách Khoa Cơ bản phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Các giảng viên trong khoa thảo luận về công tác giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn :