(+84) 237720573 SNB 352 khoacoban@ufm.edu.vn

HỘI THẢO KHOA HỌC “TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN (E-LEARNING) CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHOA CƠ BẢN”

            Với mục tiêu phát triển trường ĐH Tài chính-Marketing thành cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng đầu hàng đầu trong cả nước và có uy tín trong khu vực về lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản trị, marketing, thẩm định giá… có cơ cấu và phương thức đào tạo hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập. Vì thế, phương thức, hình thức đào tạo của trường ĐH Tài chính-Marketing cũng cần phải nắm bắt và tận dụng được lợi thể của cuộc cách mạng 4.0 mà một trong những việc cần triển khai hiện nay là tiến hành xây dựng hình thức đào tạo trực tuyến(E-learning) bên cạnh hình thức đào tạo truyền thống. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của E-learning trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với sự phát triển của nhà trường, khoa cơ bản tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa lần 2 năm 2017 với chủ đề: “Triển khai hoạt động giảng dạy trực tuyến (E-learning)các học phần thuộc khoa cơ bản”. 

          Hội thảo nhằm tạo điều kiện cho toàn thể giảng viên khoa Cơ bản nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy, đào tạo trực tuyến trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ của các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước. Thông qua hội thảo giúp giảng viên biết được những thuận lợi, khó khăn, điều kiện và quy trình xây dựng và triển khai giảng dạy trực tuyến tại trường ĐH Tài chính-Marketing nói chung và khoa Cơ bản nói riêng, từ đó đề xuất những ý tưởng về triển khai đào tạo trực tuyến tại trường ĐH Tài chính-Marketing trong trong gian tới.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI THẢO:

TS. Pham Lê Quang - Trưởng khoa Cơ bản phát biểu khai mạc Hội thảo

Đại biểu tham dự Hội thảo

ThS. Trần Hạ Long trình bày tham luận tại Hội thảo

TS. Nguyễn Huy Hoàng trình bày tham luận tại Hội thảo

ThS. Nguyễn Thị Quý trình bày tham luận tại Hội thảo

ThS. Thái Thị Tường Vi trình bày tham luận tại Hội thảo

TS. Huỳnh Thế Nguyễn - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo phát biểu tại Hội thảo

ThS. Trương Thành Công - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Quản lý dữ liệu phát biểu ý kiến tại Hội thảo 

ThS. Phan Ngọc Yến Xuân đóng góp ý kiến tại Hội thảo