(+84) 237720573 SNB 352 khoacoban@ufm.edu.vn

KHOA CƠ BẢN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Tập thể khoa Cơ bản chụp hình lưu niệm nhân kỷ niệm 40 ngày thành lập Trường Đại học Tài chính - Marketing

 

Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tâm lý học

Bộ môn Kinh tế học

Bộ môn Toán - Thống kê

 

Bộ môn Luật và Soạn thảo văn bản