(+84) 237720573 SNB 352 khoacoban@ufm.edu.vn

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA CƠ BẢN NHIỆM KỲ 2017 – 2020

           Ngày 23 tháng 5 năm 2017 Chi bộ Khoa Cơ bản đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020.

           Đại biểu tham dự và chỉ đạo Đại hội gồm có: Đồng chí Hứa Minh Tuấn- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí bí thư các chi bộ thuộc Trường; cùng toàn thể đảng viên Chi bộ khoa Cơ bản.

         Đại hội đã nghe đồng chí Phạm Lê Quangthay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng kết công tác của chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017– 2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành tựu đã đạt được trong công tác lãnh đạo của chi bộ trên tất cả các mặt: Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; lãnh đạo công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác tổ chức và cán bộ; lãnh đạo công tác xây dựng đảng và lãnh đạo công tác công tác xây dựng đơn vị và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Đại hội đã tiến hành thảo luận sôi nổi trên tinh thần dân chủ và đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào các văn kiện.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Hứa Minh Tuấn, Phó bí thư đảng ủy trường đã đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực và đóng góp của tập thể đảng viên chi bộ Khoa cơ bản vào hoạt động chung của Nhà trường. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ mới tập thể đảng viên chi bộ tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt phương hướng nhiệm vụ đã đặt ra.

 

          Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận, giới thiệu và bầu chi ủy khóa mới. Các đồng chí được giới thiệu vào chi ủy đều đáp ứng các tiêu chuẩn về: Lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, uy tín,… theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. Kết quả bầu cử chi ủy Khóa mới (2017 – 2020): Đồng  chí Phạm Lê Quang được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Trần Hạ Long được bầu làm phó bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Huy Hoàng được bầu làm chi ủy viên.

 

      Kết thúc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch đồng chí Trần Hạ Longtrình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Toàn thể đảng viên đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội: