(+84) 237720573 SNB 352 khoacoban@ufm.edu.vn

Ban chấp hành Công đoàn trường tổ chức mổ heo đất và thi nấu bánh chưng, bánh tét mừng Xuân

Ngày 24 /1/2014 nhằm ngày 24 tết công đoàn trường đã tổ chức tổng kết mổ heo đất năm 2013 và tổ chức thi nấu bánh trưng, bánh tét mừng xuân Giáp Ngọ và trao bánh cho những trẻ em, người nghèo tại các bệnh viện.

Sau đây là một số hình ảnh