(+84) 237720573 SNB 352 khoacoban@ufm.edu.vn

Công đoàn trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013, Công đoàn trường Đại học Tài chính - Marketing đã tổ chức các cuộc thi  văn nghệ, thể thao trong cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức toàn trường. Cuộc thi đã diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi và thắm tình đoàn kết giữa các công đoàn viên trong trường.

Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động của công đoàn trường nhân ngày 20/11/2013