(+84) 237720573 SNB 352 khoacoban@ufm.edu.vn

HỘI THẢO KHOA HỌC “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO”

Tự học và nghiên cứu khoa học có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp cho sinh viên tự nắm vững, cũng cố, mở rộng, đào sâu kiến thức, rèn luyện kỹ xảo, kỹ năng nghề nghiệp, phát triển tư duy độc lập, sáng tạo, hình thành năng lực, hứng thú, thói quen, phương pháp học tập và nghiên cứu, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, làm cơ sở cho việc học tập suốt đời. Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, khoa cơ bản tiến hành tổ chức hội thảo với chủ đề “Giải pháp nâng cao năng lực tự học và nghiên cứu khoa học của sinh viên chương trình chất lượng cao tại Trường ĐH Tài chính - Marketing”kết quả của hội thảo sẽ triển khai đến từng giảng tham gia giảng dạy các học phần khoa học đại cương nhằm tăng cường tính chủ động trong học tập và trong nghiên cứu khoa học của sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao ngay từ những năm đầu. 

Sau thời gian chuẩn bị, Ban Tổ chức đã nhận được 49 bài viết của các giảng viên trong và ngoài khoa.Các bài viết có chất lượng tốt, bám sát nội dung, mục tiêu đề ra, là nguồn tài liệu tin cậy để các giảng viên tham khảo nhằm cập nhật và làm phong phú bài giảng của mình. Ban tổ chức chọn ra 3 bài tham luận, đại diện cho các bộ môn báo cáo trong hội thảo. Hội thảo tập trung thảo luận 2 nội dung chính:

- Các vấn đề về việc tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên chương trình chất lượng cao;

- Các vấn đề về nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của sinh viên chương trình chất lượng cao.

Hội thảo được tổ chức vào lúc 7g30 ngày 30/12/2016 tại phòng 506B với sự tham dự của TS. Đặng Thị Ngọc Lan – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Lương Minh Cừ - Nguyên quyền Hiệu trưởng trường Đại học Tài Chính – Marketingcùng toàn thể giảng viên, viên chức Khoa Cơ Bản,và những tác giả có bài tham luận trong hội thảo.

Đại diện Ban Giám hiệu phát biểu tại Hội thảo,TS. Đặng Thị Ngọc Lan đánh giá cao nội dung và sự chuẩn bị hội thảo của Khoa Cơ Bản, chủ đề lựa chọn mang tính cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học đối với chương trình chất lượng cao.

TS. Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tài Chính – Marketing phát biểu tại Hội thảo

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội thảo:

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Đoàn Chủ tọa điều hành Hội thảo gồm TS. Phạm Lê Quang – Trưởng khoa Cơ bản; ThS. Lại Văn Nam - Phó trưởng khoa Cơ bản; TS.GVC. Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng bộ môn Toán - Thống kê

Đoàn Chủ tọa điều hành Hội thảo gồm TS. Phạm Lê Quang – Trưởng khoa Cơ bản; ThS. Lại Văn Nam - Phó trưởng khoa Cơ bản;

TS. Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng bộ môn Toán - Thống kê

TS. Phạm Lê Quang trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo

 

Ths. Phạm Thị Nguyệt Sương (Bộ môn Luật và soạn thảo văn bản, khoa Cơ bản) trình bày tham luận "Phương pháp tự học học phần Pháp luật đại cương dành cho sinh viên chương trình chất lượng cao của trường Đại học Tài chính – Marketing" tại Hội thảo

TS. Nguyễn Huy Hoàng (Bộ môn Toán - Thống kê, Khoa Cơ Bản) trình bày tham luận "Lồng ghép việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học trong giảng dạy học phần Kinh tế lượng, chương trình đào tạo chất lượng cao tại trường Đại học Tài chính – Marketing".

Th.S. Nguyễn Kim Vui (Bộ môn Nguyên lý Mác – Lênin và Tâm lý học, Khoa Cơ Bản) trình bày tham luận "ENDNOTE – công cụ tìm kiếm, phân loại và trích dẫn tài liệu tham khảo trong bài báo khoa học" 

ThS. Trần Hạ Long phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS. Lương Minh Cừ – Nguyên quyền Hiệu trưởng trường Đại học Tài Chính – Marketing phát biểu tại Hội thảo