(+84) 237720573 SNB 352 khoacoban@ufm.edu.vn

Địa chỉ

2/4 Trần Xuân Soạn
Phường Tân Thuận Tây
Quận 7, TP.HCM

Điện thoại

(+84) 237720573 SNB 352