Tổng quan về khoa Cơ bản

[Ngày đăng: 06/03/2015]

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA.

         Khoa Cơ bản được thành lập theo Quyết định 1619/QĐ-DHTCM do Hiệu Trưởng Trường ĐH Tài chính-Marketing ký ngày 13 tháng 10 năm 2010. Tiền thân của Khoa cơ bản là Bộ môn Khoa học cơ bản trực thuộc Ban Giám hiệu. Bên cạnh chức năng nhiệm vụ giúp Hiệu Trưởng thực hiện chức năng quản lý, tổ chức giảng dạy và biên soạn chương trình, bài giảng, giáo trình các môn học như: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Kinh tế học, Lý luận chính trị, Tâm lý học, Pháp luật, .… các bậc sau đại học, bậc đại học theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường. Tổ chức nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực các môn do Khoa giảng dạy. Thường xuyên Tổ chức hội giảng, dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chỉ sau 4 năm kể từ khi thành lập khoa đã đạt được những thành tựu to lớn cụ thể như sau:

1. Về công tác tổ chức và bồi dưỡng cán bộ:

       Hiện tại Khoa Cơ bản có 05 bộ môn chuyên môn bao gồm (Bộ môn Toán – Thống kê, Kinh tế học, Luật và Soạn thảo văn bản, Nguyên lý Mác - Lê Nin và Tâm lý học, Tư tưởng Hồ Chí Minh & Đường lối ĐCSVN). Tổng số cán bộ viên chức thuộc khoa Cơ bản hiện tại gồm 46 người trong đó có 2 PGS, 04 TS, 38 ThS và 02 cử nhân.

      Trong công tác điều hành, quản lý và phân công giảng dạy, cácbộ mônthuộc khoa đãthực hiện tốt nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, các giảng viên đều có điều kiện phát huy tối đa khả năng của mìnhcũng như tạo được sự đoàn kết, gắn bó trong toàn thể cán bộ giảng viên trong khoa Cơ bản.

2. Về công tác giảng dạy:

      Theo sự phân công của nhà trường, Khoa Cơ bản đảm nhiệm giảng dạy tất cả các môn thuộc các ngành khoa học cơ bản cho sinh viên các ngành, các loại hình đào tạo khác nhau của trường như hệ chính quy (cao đẳng, đại học), hệ vừa làm vừa học, liên thông cao đẳng lên đại học và hệ cao học (ôn tập đầu vào). Tổng số giờ giảng trong năm học 2013 – 2014 đạt 36.435 giờ (trong đó học kỳ I số lượng giờ giảng dạy là 17.490 giờ, học kỳ II số giờ giảng dạy đạt 18.945 giờ)

        Khoa đã và đang từng bước giảm số lượng giảng viên mời thỉnh giảng nhưng hiện tại một số bộ môn số lượng giờ giảng nhiều, số lượng giảng viên trong bộ môn còn hạn chế nên giảng viên mời vẫn chiếm tỷ lệ cao.

       Việc đổi mới phương pháp giảng dạy luôn được Cán bộ giảng viên trong khoa quan tâm, điều đó góp phần nâng cao công tác giảng dạy, việc tiếp thu kiến thức của người học vì thế cũng không ngừng được nâng cao.

       Bên cạnh đó, các giảng viên môn tâm lý học còn tham gia giảng dạy nhiều chuyên đề về kỹ năng mềm cho sinh viên các hệ đào tạo của Nhà trường. Nhìn chung, công tác giảng dạy ở tất cả các môn học của giảng viên trong Bộ môn được đánh giá tốt. Cho đến nay chưa nhận được sự phản hồi không tích cực nào từ phía sinh viên.

        Công tác chấp hành nghiêm túc kỷ luật giảng dạy như về giờ giấc, tác phongkhi lên lớp, hội họp... tiếp tục được duy trìtrong khoa.

3. Về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

       Ban chủ nhiệm khoa chủ trương tạo điều kiện tốt nhất để giảng viên  thực hiện công tác tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ. Các Bộ môn trong khoa luôn duy trì các buổi  seminar chuyên môn hàng tuần, có trao đổi chuyên môn, học thuật  và tổ chức được nhiều buổi nói chuyện chuyên đề có ý nghĩa và hiệu quả. Cụ thể Bộ môn Toán – Thống kê duy trì các buổi seminar vào các buổi chiều thứ 2 hàng tuần, Bộ môn Nguyên lý Mác – Lênin & Tâm lý học duy trì các buổi thảo luận chuyên môn vào sáng thứ 7 hàng tuần, các bộ môn khác thì duy trì các buổi họp chuyên môn đầu mỗi kỳ học.

        Trong năm học 2013 – 2014 khoa Cơ bản đã tổ chức được 02 Hội thảo khoa học cấp khoa vào các tháng 10/2013 và tháng 06/2014, Hội thảo đạt kết quả cao tạo nơi giao lưu trao đổi học thuật giữa các cán bộ giảng viên trong và ngoài khoa.

       Giảng viên ở các bộ môn thuộc khoa Cơ bản luôn tích cực viết bài cho các tạp chí chuyên môn, tham gia nhiều buổi hội thảo, biên soạn đề cương, giáo trình, tài liệu ôn tập cho các hệ đào tạo của nhà trường. Trong năm học 2013 – 2014 đã có 06 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế và 04 bài báo được đăng trên các tạp chí trong nước và Tham gia 04 báo cáo tại Đại hội Toán học Toàn quốc (Tháng 8/2013 tại Nha Trang) và Hội nghị Khoa học trường ĐHBK TP. HCM (tháng 11/2013) và nhiều báo cáo tham luận khác tại các buổi Hội thảo cấp khoa, cấp trường tổ chức.

       Công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn được các bộ môn trong khoa Cơ bản quan tâm chú trọng. Những tháng đầu năm 2014 đã có trên 03 bài tham luận được trình bày tại các Hội thảo quốc tế về chuyên ngành Toán tại Singarpore, Nga, Ấn Độ cùng nhiều bài tham luận tại các Hội thảo trong nước.

       Các giảng viên trong các bộ môn luôn chú trọng, tích cực trong việc nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học đã đăng lý với nhà trường.

        Hiện tại khoa có 04 giảng viên đang thực hiện chương trình Nghiên cứu sinh (02/04 giảng viên được nhà trường công nhận, hỗ trợ việc học tập).

       Trong năm học 2013 – 2014 theo thống kê số giờ thực hiện nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên thuộc khoa đạt tỷ lệ cao, người đạt cao nhất vượt định mức đạt 1,772,222 giờ, người thấp nhất trong khoa -100 giờ nghiên cứu khoa học.

4. Một số công tác khác.

        Khoa Cơ bản là một trong số các khoa của nhà trường luôn tham gia tích cực các hoạt động do nhà trường phát động như tư vấn tuyển sinh, coi thi tuyển sinh, các hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên nhà trường.

       Trong năm học 2013 - 2014 Bộ môn Toán – Thống kê cùng Bộ môn Nguyên lý Mác – Lênin & Tâm lý học có tổ chức ôn tập và dẫn đội tuyển sinh viên tham gia các kỳ thi Olympic đều đoạt được những gải cao ngay lần đầu tiên tham dự (Đội tuyển Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014 đoạt 2 giải ba, đội tuyển Olympic Mác – Lênin được vào tới vòng bán kết) đó là những kết quả đáng được ghi nhận.

       Trong tháng 05/2014 được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm khoa Công đoàn khoa tổ chức thành công giải Cờ tướng khoa Cơ bản mở rộng, thu hút được nhiều cán bộ, giảng viên trong trường tham gia.

       Đoàn thanh niên khoa Cơ bản luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà Đoàn khối các trường ĐH, CĐ & Trung học chuyên nghiệp, Đoàn trường ĐH Tài chính – Marketing đề ra, được đánh giá cao trong các hoạt động quyên góp ủng hộ Biển đảo, ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn…..

Khoa Cơ bản