Đảng ủy và Công đoàn trường dâng hương nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

[Ngày đăng: 24/10/2014]

Những hình ảnh của đoàn dâng hương Bác: nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh